Резервоари

Използват се за съхранение на вода, за отпадни течности от млекопреработвателната, винарската, целулозно-хартиената промишленост, както и като септични ями за еднофамилни къщи, хотели, паркинги и др.