Каломаслоотделители

Каломаслоуловителите  се използват за пречистване на дъждовна и отпадъчна вода, замърсена с петролни продукти и твърди частици от паркинги, автосервизи, бензиностанции, терминали за товарене и разтоварване на горива и др. Изработват се за надземен или подземен монтаж могат да бъдат снабдени с агрегат за изпомпване на уловените мазнини и промивка с ръчен или автоматичен режим на работа. Произвеждат се от полипропилен, полиетилен с размери и капацитет по задание на клиента.
Предоставя се гаранция 24 месеца.