Пречиствателни станции

„Инфрабулимпекс“ ЕООД произвежда пълна гама малки пречиствателни станции за отпадни води „BioBOX Cleaner“ за население от 4 до 50 еквивалент жители. Те са предназначени за отпадни води от източници като къщи, вили, къщи за гости, хотелски комплекси, къмпинги и други, които не са свързани към местната канализационна система или за места където такава не съществува. Основни източници на отпадните води  могат да бъдат всички санитарни съоръжения – тоалетни, бани, перални, съдомиялни и др. Произвежданите малки пречиствателни станции отговарят на изискванията на стандарт БДС EN 12566-3:2016, като напълно биологични пречиствателни станции. Пречистването се осъществява в един резервоар но в различни камери, като по този начин се елиминира необходимостта от сложни помпени процеси. Отпадъчната вода постъпва директно в системата, след което започва незабавна обработка и процес на пречистване, като така се постига липса на миризми.

В системата няма подвижни части, всички процеси и движението на водата се осъществяват от еърлифтни системи задвижвани от малък компресор за въздух и от мембранни аератори. Управлението се осъществява от електронен блок, който активира компресора и разпределя въздуха в системата.

Процесът на пречистване е изцяло аеробен, без анаеробен сектор и без отделяне на активна утайка. Пречистването се извършва в един резервоар разделен на няколко камери, които са отворени една към друга и така чрез трите аератора се постига оптимално окисляване, а четирите еърлифта гарантират отлична рециркулация, липса на анаеробни участъци и места с отделяне на активна утайка.

Процесът на разграждане е следният – първо отпадната вода постъпва в кош за неразтворими отпадъци – там се задържат всички неразградими или случайно попаднали твърди отпадъци в канализацията. След това водата влиза в пречиствателната станция –  първата камера от станцията е по-спокойна и в нея се раздробява и утаява постъпилата отпадна вода. В първата камера се постига денитрификация, при която нитратите се разграждат до азот. Във втората камера се извършва нитрификация – периодично водата се оксидира, като при този процес бактерия с помощта на кислорода разгражда Амоний и Амоняк в по-безобидните Нитрит и Нитрат.   В третата камера имаме утаяване на био утайка, която с помощта на еърлифт се връща в първата камера. Заедно с утайката се премахва и пяната, която не може да се утаи. След като бъдат прехвърлени в първата камера, те минават през системата многократно докато се обработят и пречистят. Постъпването на отпадна вода измества пречистената вода от третата камера. Пречистената вода може да се дренира, да бъде зауствана в реки, дерета, дъждовни канализации и т.н. или да се използва за напояване на тревни площи.

 

Предимства на пречиствателните станции „BioBOX Cleaner“:

  • Изключително високо ниво на пречистване достигащо 99%
  • Бързо и лесно монтиране, без необходимост от допълнително укрепване и бетонни стени
  • Изцяло биологичен принцип, при който пречистената вода може да се използва за напояване на тревни площи или да се заусти в отворен водоизточник (река, дере, дъждовен канал)
  • Изцяло аеробна технология, при която няма отделяне на активна утайка и миризми
  • Стабилен процес на пречистване дори и при неравномерен дебит
  • Липса на допълнителни консумативи и химикали
  • В съоръжението няма подвижни части и електрически елементи
  • Липса на вентилационни тръби и тръби излизащи над терена
  • Минимална поддръжка – отстраняване на неразтворими утайки веднъж на 3-4 години.

 

Пречиствателните станции „BioBOX Cleaner“ се произвеждат в следните модели:

*Максимум еквивалент жители – пречиствателната станция може да поеме този брой жители когато това не е за постоянно  – например през уикенда, по време на празници и др.

По желание на клиента могат да бъдат произведени пречиствателни станции от 50 до 150 еквивалент жители.