Пречиствателна станция 4-6 е.ж.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA