Маслоуловители

Oтпадъчните води, които съдържат голямо количество мазнини, създават опасност за канализацията и съоръженията в нея. Мазнините и маслата, заедно с други замърсители на канализационните води, се отлагат по стените на тръбите и могат да доведат до корозия, запушвания и неприятни миризми. Ето защо е необходимо да се изграждат маслоуловители в търговските и индустриалните градски райони, където се отделят най-много отпадъчни води, съдържащи мазнини и масла.

Маслоуловителят е съоръжение, което се монтира на канализационния клон. То служи за отделяне и задържане на различни нежелани вещества, носени от канализационните води, така че да могат да бъдат изгребвани и изхвърляни периодично и да не се допуска преминаването им през канализационната система.

Предотвратяването на навлизането на мазнини в системата, което може да има за резултат запушване на канализационните колектори, главните и второстепенни канализационни клонове и затруднява процесите на пречистване в пречиствателните станции за отпадъчни води, може да се извърши чрез монтиране на ефективни маслоуловители на мястото, където мазнините се генерират и изливат в канализацията.

Когато в канализационната система попаднат мазнини в големи количества, те често пъти предизвикват запушвания на сградната канализация. В резултат се влошава ефективността на съоръженията (например ревизионните шахти в мазетата) и се създава опасност от наводняване. Отпушването и прочистването на сградните канализационни клонове е неудобен и скъп процес.

Някои от най-големите замърсители на канализационните води с мазнини са: ресторанти, хотели, болници и учреждения с кухни; сградни канализационни клонове; помещения за подготовка на месо, риба и птици в обществени кухни на търговски обекти; цехове за подготовка и пакетиране на птици, риба и месо; месарници, кланици, съоръжения за производство на месни продукти и салами; пакетажни; обекти за производство на готови храни и чипс.

Големите количества мазнини в канализацията представляват сериозен източник на неприятни миризми и затрудняват пречистването на отпадъчните води и заустването им. Богатите на мазнини отпадъчни води се смесват със студените канализационни води в колекторите, вследствие на което мазнините се втвърдяват и започват да полепват по твърди повърхности.

Когато канализационните води достигнат до пречиствателната станция, вече е протекъл процес на пълно смесване на различните замърсители в тях – мазнини и твърди вещества. Тъй като процесът на бактериално разграждане и минерализация на мазнините е бавен, те не се разграждат напълно и преминават непокътнати през различните съоръжения на пречиствателната станция, като възпрепятстват пречиствателния процес в различните му фази.